TeslaCrypto

Help za sekciju Tesla Crypto App

Sve što Vas zanima

Registracija

Da bi ste koristili TeslaCrypto digitalnu platformu morate se prvo registrovati kao korisnik, a zatim verifikovati vaš račun kako bi vam bile dostupne sve funkcionalnosti. Možete se registrovati kao fizičko lice ili pravno lice.
Pre registracije obavezno pročitajte i potvrdite “Uslove korišćenja”.

Potrebno je izvršiti registraciju korisnika na sledeći način:

 • Registracija Fizičkog lica:
  1. Postavite Vašu profilnu sliku (maksimalna veličina slike: 5MB, podržani formati slika: JPG, JPEG, PNG, WEBP)
  2. Izaberete Vaše korisničko ime (minimalno 4, maksimalno 20 karaktera)
  3. Upišete Vašu email adresu (maksimalno 70 karaktera)
  4. Postavite vašu lozinku, koju ćete privatno čuvati na sigurnom mestu (minimalno 6, maksimalno 50 karaktera)
  5. Ponovo unesite vašu lozinku
  6. Ukoliko se slažete sa navedenim uslovima čekirajte “Da, prihvatam Uslove korišćenja.” i pritisnite dugme REGISTRUJ SE kako bi se registracija sprovela.
 • Registracija Pravnog lica:
  1. Postavite Vašu profilnu sliku-logo (maksimalna veličina slike: 5MB, podržani formati slika: JPG, JPEG, PNG, WEBP)
  2. Upišete skraćeno ime Vaše kompanije koje će ujedno biti i Vaše korisničko ime u aplikaciji (minimalno 4, maksimalno 20 karaktera)
  3. Upišete puno ime Vaše kompanije (minimalno 4, maksimalno 170 karaktera)
  4. Upišete Vašu email adresu (maksimalno 70 karaktera)
  5. Upišete PIB Vaše kompanije (9 cifara)
  6. Upišete MB Vaše kompanije (minimalno 7, maksimalno 8 cifara)
  7. Izaberete iz liste državu u kojoj se nalazi Vaša kompanija
  8. Upišete grad u kojem se nalazi Vaša kompanija (minimalno 2, maksimalno 70 karaktera)
  9. Upišete ulicu u kojoj se nalazi Vaša kompanija (minimalno 4, maksimalno 70 karaktera)
  10. Upišete broj adrese Vaše kompanije (minimalno 1, maksimalno 20 karaktera)
  11. Kreirate vašu lozinku, koju ćete privatno čuvati na sigurno mestu (minimalno 6, maksimalno 50 karaktera)
  12. Ukoliko se slažete sa navedenim uslovima čekirajte “Da, prihvatam Uslove korišćenja.” i pritisnite dugme REGISTRUJ SE kako bi se registracija sprovela.
NAPOMENA: Da bi potvrdili registraciju potrebno je da posetite konfirmacioni link koji će vam stići na email adresu koji ste koristili prilikom registrovanja.

Login

Nakon što ste se registrovali i potvrdili registraciju možete se prijaviti na aplikaciju TeslaCrypto. Možete da se prijavite na dva načina:

 • Preko Vašeg naloga koji ste kreirali prilikom registracije na TeslaCrypto aplikaciji.
 1. Da se prijavite potrebno je da unesete email adresu koju ste koristili prilikom registracije i šifru koju ste odredili. Takođe potrebno je i da štiklirate “I am not a robot” ReCAPTCHA kako bi potvrdili da niste bot.
 2. Korisnici sa aktivnim računom koji imaju aktiviran sistem dvostruke autentifikacije moraju da unesu generisani TOTP kod u drugom koraku prijave. (link: Generisanje TOTP)

  • Uz korišćenje Vašeg naloga na socijalnim mrežama Facebook ili Discord, čime se dobijaju ograničene funkcionalnosti.

   

  1. Prijava preko naloga na socijalnim mrežama vrši se pritiskom na dugme u dnu “Prijavi se sa Discord-om” ili “Prijavi se sa Facebook-om”. Nakon toga izlazi dodatni dijalog gde je potrebno da potvrdite pristup izabranoj socijalnoj mreži.
  2. Ovakva prijava trenutno daje ograničeni pristup funkcionalnostima TeslaCrypto aplikacije, tj. nećete moći da koristite funkcionalnosti u domenu digitalne imovine.

Verifikacija

 • Verifikacija Fizičkog lica:

Korisnici registrovani kao fizička lica prolaze KYC verifikaciju (3 koraka) nakon čega službenici firme proveravaju kompletnu dokumentaciju i formiraju Ugovor sa fizičkim licem.

 1. U prvom koraku se unose osnovni podaci o korisniku: Ime, Prezime, Datum rođenja, Mesto rođenja, Država rođenja, Državljanstvo, Država prebivališta/boravišta, Grad prebivališta/boravišta, Ulica prebivališta/boravišta, Broj adrese prebivališta/boravišta, JMBG, Vrsta ličnog dokumenta za verifikaciju, Broj ličnog dokumenta, Naziv izdavaoca ličnog dokumenta, Datum izdavanja ličnog dokumenta, Mesto izdavanja ličnog dokumenta, Mobilni telefon, Email adresa i Slika ličnog dokumenta
 2. U drugom koraku se popunjava PEP obrazac koji se sastoji od:
  – Funkcioner ste ili ste bili funkcioner u poslednje četiri godine?
  – Vrsta javne funkcije koju obavljate ili ste obavljali u poslednje četiri godine?
  – U kojoj državi (jurisdikciji)?
  – U kom periodu?
  – Član ste uže porodice funkcionera?
  – Kao član uže porodice funkcionera u odnosu sa funkcionerom sam (navesti porodični odnos prema funkcioneru)?
  – Navedite ime funkcionera čiji ste član uže porodice?
  – Bliži ste saradnik funkcionera?
  – Kao bliži saradnik funkcionera moj poslovni odnos sa funkcionerom je (navesti podatke o vrsti poslovne saradnje prema funkcioneru)?
  – Navedite ime funkcionera čiji ste bliži saradnik?
  – Da li ste povezani sa još nekim funkcionerom kao član uže porodice funkcionera ili bliži saradnik funkcionera?
 3. U trećem koraku su pitanja vezana za upoznavanje klijenta i sastoji se od devet pitanja:
  – Svrha i namena poslovnog odnosa sa TeslaCrypto?
  – Koji je Vaš primarni cilj investiranja i koliki ste rizik spremni prihvatiti prilikom investiranja?
  – Očekivani obim novčanih transakcija (suma uplata i isplata sa računa) na godišnjem nivou u EUR?
  – Očekivani obim trgovanja (suma svih kupovina i prodaja) na godišnjem nivou u EUR?
  – Izvor vaših sredstava i poreklo imovine koji će biti predmet poslovnog odnosa?
  – Da li prvi put započinjete trgovanje digitalnom imovinom?
  – Da li ste u prethodnih godinu dana trgovali digitalnom imovinom i to?
  – Da li ste u prethodnih godinu dana izvršili transakcije u ukupnoj vrednosti u EUR?
  – Da li trenutni iznos Vašeg portfolija u digitalnoj imovini ima vrednost u EUR?
  – Nivo edukacije i znanja u domenu digitalne imovine:
  – Da li je Vaše obrazovanje ili zanimanje povezano sa digitalnom imovinom?
  – Jeste li radili u sektoru ili na nekom drugom radnom mestu koje zahteva znanje o digitalnoj imovini?
  – Da li imate ranija iskustva sa HoV , uslugama u investicionom sektoru i/ili trgovanju finasijskim instrumentima?
  – Da li imate osnovna predznanja o digitalnoj imovini?
  – Jeste li samostalno stekli sva znanja u oblasti digitalne imovine?
  – Koliko dugo ste upoznati sa digitalnom imovinom i pratite informacije u toj oblasti?
  – Koju oblast digitalne imovine najbolje poznajete i upućeni ste?
 • Verifikacija Pravnog lica:

Korisnici koji su registrovani kao pravna lica prolaze KYB verifikaciju (4 koraka) nakon čega službenici firme proveravaju kompletnu dokumentaciju i formiraju Ugovor sa fizičkim licem.

 1. U prvom koraku se unose osnovni podaci o firmi i to dvanaest obaveznih polja: Pun naziv firme, Skraćeni naziv firme, Pravna forma, PIB, MB, Datum osnivanja, Država, Grad, Ulica, Broj adrese, Mobilni telefon i Email Adresa kao i dva opcionalna polja: Fiksni telefon i Web sajt.
 2. U drugom koraku se unose podaci o zakonskom zastupniku firme (ovlašćeno lice) i to: Ime, Prezime, Datum rođenja, Mesto rođenja, Država rođenja, Državljanstvo, Država prebivališta/boravišta, Grad prebivališta/boravišta, Ulica prebivališta/boravišta, Broj adrese prebivališta/boravišta, JMBG, Vrsta ličnog dokumenta za verifikaciju, Broj ličnog dokumenta, Naziv izdavaoca ličnog dokumenta, Datum izdavanja ličnog dokumenta, Mesto izdavanja ličnog dokumenta, Mobilni telefon, Email adresa i Slika ličnog dokumenta
 3. U trećem koraku se odgovara na pitanja o stvarnom vlasniku i vlasničkoj strukturi firme i sastoji se od osam pitanja:
  Da li je klijent organizovan kao akcionarsko društvo?
  – Da li su hartije od vrednosti klijenta uključene na organizovano tržište hartija od vrednosti u Rep.Srbiji ili državi u kojoj se primenjuju međunarodni standardi na nivou standarda Evropske unije ili viši?
  – Da li je klijent državni organ, organ autonomne pokrajine, organ jedinice lokalne samouprave, javno preduzeće, javna agencija, javna služba, javni fond, javni zavod ili komora?
  – Da li je klijent u većinskom vlasništvu državnog organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinice lokalne samouprave, javnog preduzeća, javne agencije, javne službe, javnog fonda, javnog zavoda ili komore?
  – Da li je klijent u većinskom vlasništvu privrednog društva čije su hartije od vrednosti klijenta uključene na organizovano tržište hartija od vrednosti u Rep.Srbiji ili državi u kojoj se primenjuju međunarodni standardi na nivou standarda Evropske unije ili viši?
  – Da li klijent ili drugo pravno lice u vlasničkoj strukturi klijenta izdaje akcije na donosioca?
  – Da li u vlasničkoj strukturi klijenta postoji pravno lice registrovano na offshore destinaciji?
  – Da li u vlasničkoj strukturi klijenta postoji postoji trast ili lice stranog prava?
  – Koliko je vlasnika koji učestvuju sa 25% ili više u vlasničkoj strukturi klijenta? (min: 1 – max: 4)?
 4. U četvrtom koraku su pitanja vezana za upoznavanje klijenta i sastoji se od devet pitanja:
  – Svrha i namena poslovnog odnosa sa Tesla Crypto?
  – Da li ćete prevashodno vršiti prodaju?
  – U koju kategoriju spada vaša prodaja?
  – Koji je Vaš primarni cilj investiranja i koliki ste rizik spremni prihvatiti prilikom investiranja?
  – Očekivani obim novčanih transakcija (suma uplata i isplata sa računa) na godišnjem nivou u EUR?
  – Očekivani obim trgovanja (suma svih kupovina i prodaja) na godišnjem nivou u EUR?
  – Izvor vaših sredstava i poreklo imovine koji će biti predmet poslovnog odnosa?
  – Upitnik za procenu iskustva u trgovanju i raspolaganju digitalnom imovinom?
  – Da li prvi put započinjete trgovanje digitalnom imovinom?
  – Da li ste u prethodnih godinu dana trgovali digitalnom imovinom i to?
  – Da li ste u prethodnih godinu dana izvršili transakcije u ukupnoj vrednosti u EUR?
  – Da li trenutni iznos Vašeg portfolija u digitalnoj imovini ima vrednost u EUR?
  – Nivo edukacije i znanja u domenu digitalne imovine?
  – Da li je Vaše obrazovanje ili zanimanje povezano sa digitalnom imovinom?
  – Jeste li radili u sektoru ili na nekom drugom radnom mestu koje zahteva znanje o digitalnoj imovini?
  – Da li imate ranija iskustva sa HoV , uslugama u investicionom sektoru i/ili trgovanju finasijskim instrumentima?
  – Da li imate osnovna predznanja o digitalnoj imovini?
  – Jeste li samostalno stekli sva znanja u oblasti digitalne imovine?
  – Koliko dugo ste upoznati sa digitalnom imovinom i pratite informacije u toj oblasti?
  – Koju oblast digitalne imovine najbolje poznajete i upućeni ste?

NAPOMENA: Da bi registrovani korisnik imao otvoren račun na TeslaCrypto aplikaciji, potrebno je da uspešno prođe verifikaciju.

Market

 • Na Prime market ekranu prisutni su svi parovi kriptovaluta trenutno dostupni u TeslaCrypto aplikaciji.
 1. Pri vrhu ekrana nalazi se padajući meni sa izborima valuta RSD / EUR / USD / BAM.
  Cena kriptovaluta će se prikazivati u valuti izabranoj u padajućem meniju. Podrazumevani izbor pri pokretanju aplikacije je EUR.

 2. U središnjem delu nalazi se lista parova. 
  Svaka od dostupnih kriptovaluta prikazana je u kartici na kojoj se može videti njen logo, skraćeni naziv, puno ime i trenutna vrednost u izabranoj fiat valuti. Pritiskom na odabranu karticu prikazuje se novi ekran koji se odnosi na taj par.

 3. Pri vrhu ekrana prikazan je grafik sa dnevnim kursom ili promenama u poslednjih 4 sata. Ispod grafika za prvu valutu u kripto paru može se videti logo, skraćenica, puno ime i trenutna vrednost u izabranoj fiat valuti.

 4. Info dugme – otvara novi ekran na kojem se nalaze osnovne informacije o prvoj kriptovaluti u izabranom paru.

 5. Uplata dugme – Otvara novi ekran na kojem možete inicirati uplatu odabrane kriptovalute sa vašeg privatnog wallet-a na vaš TeslaCrypto nalog.

  Potrebno je uneti sledeće podatke:

  • adresu Vašeg wallet-a na kojem se nalazi kriptovaluta koju želite da uplatite
  • iznos u kojem želite da uplatite izabranu valutu
  • Izabrati mrežu preko koje želite da pošaljete odabranu kriptovalutu
  • opciono, informacije o uplati

  Pritiskom na UPLATI potvrđujete inicijalizaciju uplate.

  Nakon toga pojaviće vam se QR kod i polje sa adresom wallet-a na koju je potrebno uplatiti odabrana sredstva.

  6. Zamena^ u formi za zamenu vrši se zamena kriptovaluta.
  U prvom polju upisujete iznos u valuti koju menjate (dajete) za drugu odabranu valutu (koju dobijate). Za odabranu valutu u levom uglu (ispod polja) videćete vaše trenutno stanje (balans) izabrane valute.

  Pritiskom na dugme  možete zameniti mesta izabranim valutama u poljima. Da izvršite zamenu nakon što ste definisali iznos pritisnite dugme ZAMENI i potvrdite zamenu.

  7. Kupi^na ovom ekranu vrši se kupovina kriptovaluta za fiat valutu.
  U prvom polju upisujete iznos u valuti koju dobijate za drugu odabranu fiat valutu koju dajete.

  Pritiskom na dugme  menja se način upisivanja, pa možete upisati željeni iznos u fiat valuti za koji dobijate određeni iznos u izabranoj kriptovaluti. Da izvršite kupovinu nakon što ste definisali iznos pritisnite dugme KUPI i potvrdite kupovinu.

  8. Prodaj^na ovom ekranu vrši se prodaja kriptovaluta za fiat valutu.
  U prvom polju upisujete iznos u valuti koju dajete za drugu odabranu fiat valutu koju dobijate.

  Pritiskom na dugme  menja se način upisivanja, pa možete upisati željeni iznos u fiat valuti koji dobijate za određeni iznos koji imate u izabranoj kriptovaluti. Da izvršite prodaju nakon što ste definisali iznos pritisnite dugme PRODAJ i potvrdite prodaju.

  9. Transfer^ 
  na ovom ekranu vrši transfer sredstava između dva korisnika naše aplikacije.
  U prvom polju korisnik bira tip podatka korisnika kome želi da prebaci sredstva( Broj računa ili Email).
  U drugom polju unosi tip podatka( Broj računa ili email korisnika kome želi da prebaci sredstva).
  U trećem polju bira kriptovalutu koju želi da prebaci.
  U četvrtom polju se unosi iznos.
  Klikom na Potvrdite prenos vaša sredstva će biti prebačena drugom korisniku koji je takođe korisnik naše aplikacije.

  NAPOMENA: Za stavke u uputstvu označene sa ^ , potrebno je da imate otvoren račun i definisanu dvostepenu autentifikaciju u aplikaciji TeslaCrypto.

  – Na Special market ekranu prisutni su svi parovi kripto valuta trenutno dostupni u TeslaCrypto aplikaciji.

Novčanik

Sekcija Novčanik sastoji se iz 5 stranica: Balans, Portfolio, Forex, MetaCards, Procesor.

 • Balans

  U vrhu ekrana prikazan je broj vašeg računa i ukupni balans svih vaših sredstava u EURO valuti.

 1.  

Sledeći deo odnosi se na fiat valute(BAM, EUR). Horizontalno su poredane dve kartice za Fiat valute( EUR i BAM ).

– gornji deo kartice pokazuje naziv fiat valute i zastavicu zemlje u kojoj je ta valuta zvanična. Ispod toga ispisuje se balans koji korisnik ima na stanju na računu. Na dnu kartice nalaze se dva dugmeta, jedna je Isplata, a druga Uplata. Klikom na dugme Isplata otvara vam se novi prozor u kome treba da popunite neophodne podatke da bi izvršili isplatu Fiat novca na vaš bankovni račun. Potrebno je uneti podatke kao što su: Iznos, IBAN, Ime Banke, Država, Swift/bic, Info Korespondente Banke.

Ukoliko kliknete na Uplata otvara vam se novi prozor gde je potrebno uneti željeni iznos koji želite da uplatite na vaš nalog, i državu.Nakon toga kliknete na dugme Uplati, te ćete dobiti PDF dokument sa instrukcijama za Uplatu na naš račun. Nakon što uplata bude evidentirana vaš novac će biti dostupan na vašeg nalogu.

Ispod ove dve kartice nalaze se svi coini koje imate u vašem Portfoliju kao i njihov iznos.
Klikom na neku od valuta koju posedujete otvara vam se novi prozor u kome možete da vršite Deposit i Withdrawal tog coina, kao i transfer na druge korisnike koji poseduju nalog na našoj aplikaciji. Takođe nalaze se i opcije za kupovinu, prodaju i zamenu te valute.

 

 • Portfolio

  Na vrhu ekrana prikazan je grafički prikaz procentualnog udela svake kriptovalute u klijentovom portfoliju.
  Ispod toga se nalazi lista kartica svake pojedinačne kriptovalute koja je trenutno u vlasništvu klijenta i nije joj stanje =0.

 1. Portfolio>kriptovaluta
  Ukoliko kliknete na karticu pojedine kriptovalute u vašem portfoliju otvara se novi ekran na kojem se prikazuje balans te kriptovalute koji kao i lista svih transakcija date valute po hronološkom redosledu od najnovje ka najstarijoj. Transakcije su prikazane u obliku kartica. U levom delu kartice nalazi se tip transackije, iznos provizije transkacije i datum izvršenja transakcije, dok se u desnom delu kartice nalazi iznos transakcije i ID transkacije.


  NAPOMENA: Da koristite funkcionalnosti u domenu digitalne imovine, potrebno je da imate otvoren račun i definisanu dvostepenu autentifikaciju u aplikaciji TeslaCrypto.

CryptoPal

 • Kupovina
  Prikazuje listu grupisanih delatnosti – ukupno 14×2, u kojoj se nalaze dodatne informacije o prodavcima koji omogućavaju plaćanje kriptovalutama. Klik na bilo koju od delatnosti otvara novi ekran na kojem se nalazi lista svih prodavnica u toj delatnosti. Klik na bilo koju od prodavnica otvara tu prodavnicu u novom tabu.


   

 • Fondovi
  Prikazuje listu grupisanih tipova fondova – ukupno 5, u kojima se nalaze dodatne informacije o fondovima koji prihvataju uplate kripovaluta. Klik na bilo koji od fondova otvara novi ekran na kojem se nalazi lista svih fondova u toj kategoriji fondova. • Istorija
  Prikazuje listu kartica svih osvtarenih kupovina. Na kartici se prikazuje tip uplate, prodavnica u kojoj je ostvarena kupovina, datum kupovine, iznos kupovine, iznos kupovine koji pripada prodavnici kao i ID kupovine.

 • Prodavnica
  1.Aktiviranje merchant funkcionalnosti

   

  2.Podešavanje online prodavnice
  Na ovom ekranu možete videti listu vaših ranije kreiranih Prodavnica kao i istorijski pregled svih vaših uspešno realizovanih naplata procesiranjem kriptovaluta. Svaka naplata sadrži status naplate, ime prodavnice preko koje je naplata izvršena, datum naplate, iznos naplate, iznos naplate bez provizije kao i ID naplate. Pritiskom na dugme KREIRAJ PRODAVNICU otvara vam se ekran za kreiranje. U njemu je potrebno popuniti sledeća polja: Logo – postavite logo Prodavnice (sliku maksimalna veličina slike: 5MB, podržani formati slika: JPG, JPEG, PNG, WEBP), Ime prodavnice, Kategoriju vaše Prodavnice (izabrati iz liste), Web adresa vaše online Prodavnice (web shop-a), Webhook prodavnice, i način isplate(kripto ili fiat).   

  3.Podešavanje PoS-offline prodavnice
  Na ovom ekranu možete videti istorijski pregled svih vaših uspešno realizovanih naplata procesiranjem kriptovaluta fizičkim putem na vašem prodajnom mestu. Pritiskom na dugme “KREIRAJ RAČUN” otvara vam se ekran za kreiranje i definisanje naplate na prodajnom mestu. Potrebno je popuniti sledeća polja: Prodavnica – birate neku od vaših prethodono kreiranih prodavnica, Broj računa ili predračuna za plaćanje, Ukupan iznos za uplatu i Valuta plaćanja. Pritiskom na dugme “KREIRAJ” definisan je predmet CryptoPal naplate i dalje se vrši preusmeravanje na novi ekran. Nakon kreiranja računa na ekranu se generišu svi relevantni podaci za bezkontaktno fizičko plaćanje na prodajnom mestu. Odnosno na ovom ekranu generiše se  QR kod koji vodi korisnika (kupca) na CryptoPal stranicu za plaćanje. Potrebno je da korisnik koji želi da izvrši kupovinu, kamerom svog telefona, skenira prikazani QR kod. Njemu će nakon toga biti otvorena CryptoPal stranica za plaćanje kriptovalutama.

   

  4. Plaćanje ino faktura
  Na ovom ekranu možete videti istorijski pregled svih vaših naplata procesiranjem instrukcija za plaćanje. Kreiranje instrukcije za plaćanje se startuje pritiskom na dugme “KREIRAJ INSTRUKCIJU”. Tada se otvara ekran za kreiranje u kojem je potrebno popuniti sledeća polja: Prodavnica – birate neki od vaših prethodono kreiranih prodavnica, Broj instrukcije za plaćanje, Ukupan iznos za uplatu i Valuta plaćanja, Naziv komitenta, Adresa komitenta, i Datum isteka. Pritiskom na dugme “KREIRAJ” kreira se CryptoPal instrukcija za plaćanje preusmerava se na novi ekran. Na novom ekranu generiše se QR kod koji vodi vašeg klijenta (platioca) na CryptoPal stranicu za plaćanje kriptovalutama. Takođe platilac može i preko generisanog linka za plaćanje pristupiti pomenutoj stranici. Pritiskom na dugme “EXPORT TO PDF” dobijate kreirani PDF dokument sa svim informacijama koje se nalaze na ovom ekranu i  koji možete uz vašu profakturu ili fakturu proslediti kupcu (platiocu) preko bilo kog kanala komunikacije. Potrebno je da kupac (platilac) koji želi da izvrši plaćanje kamerom svog telefona, skenira prikazani QR kod ili poseti link za plaćanje. Njemu će nakon toga biti otvorena CryptoPal stranica za plaćanje kriptovalutama.

   

  5. Podešavanje rada Fonda
  Na ovom ekranu takođe možete videti istorijski pregled svih uspešno realizovanih uplata procesiranjem kriptovaluta po vašim različitim fondovima. Pritiskom na dugme “KREIRAJ FOND” otvara vam se ekran za kreiranje i definisanje uplata CryptoPal putem. U njemu je potrebno popuniti sledeća polja: Logo, Ime Fonda – birate neki od vaših prethodono kreiranih prodavnica, Kategorija fonda, Webadresa fonda, Webhook fonda i način isplate(kripto ili fiat). Pritiskom na dugme “KREIRAJ” kreira se CryptoPal instrukcija za uplate u otvoreni Fond i prusmerava se na novi ekran. Na novom ekranu generiše se QR kod koji vodi vaše klijente (donatore) na CryptoPal stranicu za plaćanje kriptovalutama. Takođe donator može i preko generisanog linka za plaćanje pristupiti pomenutoj stranici. Pritiskom na dugme “EXPORT TO PDF” dobijate kreirani PDF dokument sa svim informacijama koje se nalaze na ovom ekranu i  koji možete na bilo kom mediumu iskoristiti u kampanji za prikupljanje sredstava.

   

  6.Plaćanje putem CryptoPal-a

   

  6.1Aktiviranje CryptoPal opcije plaćanja

  Na početnom ekranu za plaćanje prikazuju se informacije o kupovini i bira se jedna od ponuđenih metoda plaćanja.

  U gornjem delu ekrana prikazani su:

  – web adresa WebShop-a

  – kartice, pojedinačno, za svaki od proizvoda/usluge koji se kupuju, a koje sadrže: ime proizvoda/usluge, količinu i cenu po jedinici.

  – ukupna suma za uplatu


           – Plaćanje putem CryptoPal-a

U donjem delu ekrana nalaze se dostupne metode plaćanja.

Dostupne su tri metode plaćanja:

a. CryptoCode (bez provizije)
b. Berza (bez provizije)
c. Blockchain (chain provizija)


a. CryptoCode – metoda plaćanja koja omogućava plaćanje preko društvenih mreža Facebook, Discord, Twitter,…

b. Berza – metoda plaćanja koja omogućava plaćanje preko ličnog naloga na berzama:TeslaCrypto, Binance, Kucoin,…

b.1 TeslaCrypto plaćanje

Da bi mogli da izvršite plaćanje putem TeslaCrypto berze potrebno je da imate otvoren račun na TeslaCrypto platformi (sa uključenim 2FA – dvostepenim faktorom autentifikacije). Takođe na računu morate imati potreban iznos za uplatu koju ste izabrali, u nekoj od ponuđenih kriptovaluta. Pritiskom na izbornik pojavice vam se dostupne kriptovalute. Nakon što izaberete kruptovalutu i ako imate dovoljno sredstava u toj kriptovaluti pritisnite dugme Plati i otvoriće vam se modal za potvrdu transakcije. Kada potvrdite transakciju plaćanje će biti izvršeno.

c. Blockchain – metoda plaćanja koja omogućava plaćanje preko vašeg blockchain wallet-a na Ethereum, BinanceSmart, Solana, Polkadot, Avalanche, Polygon,…

Ovaj metod plaćanja je jedini sa provizijom koja zavisi od samog blockchain-a. Potrebno je samo da izaberete kriptovalutu u kojoj ćete izvršiti plaćanje (a cena će vam automatski biti izračunata) i upišete adresu Vašeg novčanika (wallet-a) na kojem imate odabrana sredstva plaćanja i sa kojeg ćete izvršiti transakciju. Pritiskom na dugme POTVRDI prikazaće vam se ukupan iznos za uplatu u kriptovaluti koju ste izabrali. Ispod toga prikazaće vam se preostalo vreme za uplatu (rok je 5 minuta) i adresa novčanika na koji šaljete uplatu.

Adresa za slanje se može prikazati na dva načina:

SCAN – skeniranje QR koda vašim telefonom

COPY – ručno kopiranje adrese

 

Trader

 • Trend
  1. Trend je algoritam baziran na EMA indikatoru za smer kretanja cene kriptovalute. Na vrhu ekrana nalazi se lista kripto parova za koje je trend uključen. Na početku liste nalazi se dugme sa plus znakom u sredini na čiji klik se otvara novi modal prozor u kojem korisnik može uključiti i isključiti kripto parove za koje se prikazuje trend. Klikom na bilo koji uključeni par upaljuje se prikaz trenda za taj kripto par. Ispod liste kripto parova nalazi se kartica trenutno izabranog kripto para, u kojoj se prikazuje pun i skraćeni naziv kripto para kao i njegova trenutna cena. U donjem delu ekrana nalazi se virtuelni prikaz trenda. Sa leve strane nalazi se jedinstveni prikaz trenda u obliku geometrijske figure. Svaka linija predstavlja jedan od devet vremenskih interval koje naša aplikacija prati. Ako je boja linije zelena to znači da trend algoritam pokazuje da je vreme za kupovinu prema tom vremenskom intervalu, s druge strane ako je boja linije crvena to znači da trend algoritam ukazuje da je vreme za prodaju. Sa desne strane ekrana nalazi se tabelarni prikaz trenda, koji se sastoji od 9 tabela, gde svaka tabela ima četiri kolone. Prva kolona je trenutno stanje i trajanje trenda za taj vremenski interval. Druga kolona je prethodno stanje i trajanja trenda za taj vremenski interval. Treća kolona prikazuje koliko je dugo trajao najduži trend sa vrednošću kupi za taj vremenski interval. Četvrta kolona prikazuje koliko je dugo trajao najduži trend sa vrednošću prodaj za taj vremenski interval.
 • Signal
  1. Signal je algoritam baziran na MACD indikatoru za alertovanje promena u ceni neke kriptovalute. Na vrhu ekrana nalazi se lista kripto parova za koje je signal uključen. Klikom na bilo koji uključeni par otvara se prikaz signala za taj kripto par. Ispod liste kripto parova nalazi se kartica trenutno izabranog kripto para, u kojoj se prikazuje pun i skraćeni naziv kripto para kao i njegova trenutna cena. U donjem delu ekrana nalazi se virtuelni prikaz signala. U gornjem delu nalazi se jedinstveni prikaz signala u obliku geometrijske figure. Svaka linija predstavlja jedan od devet vremenskih interval koje naša aplikacija prati. Ako je boja linije zelena to znači da signal algoritam pokazuje da je vreme za kupovinu prema tom vremenskom intervalu, s druge strane ako je boja linije crvena to znači da signal algoritam ukazuje da je vreme za prodaju. U donjem delu nalazi se tabelarni prikaz signala, koji se sastoji od 9 tabela, gde svaka tabela ima četiri kolone. Prva kolona je trenutno stanje i trajanje signala za taj vremenski interval. Druga kolona je prethodno stanje i trajanja signala za taj vremenski interval. Treća kolona prikazuje koliko je dugo trajao najduži signal sa vrednošću kupi za taj vremenski interval. Četvrta kolona prikazuje koliko je dugo trajao najduži signal sa vrednošću prodaj za taj vremenski interval.
 • Sila
  1. Sila predstavlja razliku u ceni trenutne i prethodne svećice nekog vremenskog perioda za određenu kriptovalutu. Na vrhu ekrana nalazi se lista kripto parova za koje je sila uključena. Klikom na bilo koji uključeni par upaljuje se prikaz sile za taj kripto par. Ispod liste kripto parova nalazi se kartica trenutno izabranog kripto para, u kojoj se prikazuje pun i skraćeni naziv kripto para kao i njegova trenutna cena. U donjem delu ekrana nalazi se virtuelni prikaz sile. U gornjem delu nalazi se jedinstveni prikaz sile u obliku geometrijske figure. Svaka linija predstavlja jedan od devet vremenskih interval koje naša aplikacija prati. Ako je boja linije zelena to znači da je razlika u ceni porasla izmedju trenutnog i prethodnog izabranog vremenskog signala, s druge strane ako je boja linije crvena to znači da je razlika u ceni opala izmedju trenutnog i prethodnog izabranog vremenskog signala. U donjem delu nalazi se tabelarni prikaz sile, koji se sastoji od 9 tabela, gde svaka tabela ima jednu kolonu. U njoj se prikazuje sila u procentualnoj vrednosti.
 • Grafik
  1. Grafik predstavlja graficki prikaz istorije kretanja cene neke kriptovalute po određenom vremenskom intervalu. Na vrhu ekrana nalazi se lista kripto parova za koje je grafik uključen. Klikom na bilo koji uključeni par upaljuje se prikaz sile za taj kripto par. Ispod liste kripto parova nalazi se kartica trenutno izabranog kripto para, u kojoj se prikazuje pun i skraćeni naziv kripto para kao i njegova trenutna cena. U donjem delu ekrana nalazi se TradingView grafik istorije kretanja cene izabrane kripto valute, sa poslednjim trendom i signalom obeleženim na grafku.

Investor

Uskoro!

Ćaskanje

 • Ekran ćaskanje se sastoji iz dva dela. U levom delu ekrana prikazuje se izabrani čet korisnika sa istorijom svih poruka iz tog četa, a u slučaju da čet nije atktivran, umesto istorije poruke prikazuje se poruka u kojoj piše da izabrani čet još uvek nije aktiviran i da je čet zahtev u fazi čekanja i dalje. U desnom delu se prikazuje lista svih četova korisnika. Klikom na bilo koji čet otvara se u levom delu ekrana istorija izabranog četa gde se mogu videti sve poruke iz tog četa. Pored liste četova, u desnom delu ekrana takodje se nalaze i dve dodatne stvari. Prva stvar je dugme sa plusom u sredini na čij klik se otvara novi modal prozor za slanje novog čet zahteva drugom korisniku. Kako bi korisnik poslao novi čet zahtev potrebno je da u modalu popuni korisničko ime i poruku i da klikne na dugme pošalji. Druga stvar je filter u vidu padajućeg menija, koji korisnik može da koristi za filtriranje prikaza četova po njihvom stanju.
 • Za svakog korisnika je automatski aktiviran čet sa TeslaCrypto Support Dashboard-om. Korisnik može bilo kada poslati neko pitanje u tom četu i ubrzo dobiti odgovor.

Notifikacije

 • Na strani notifikacije nalazi se lista istorije svih notifikacija koje je korisnik primio. Sve notifikacije se šalju kao push notifikacije i mogu se videti na ovoj strani. Svaka notifikacija sadrži opis, akciju slanja, kao i datum i vreme slanja. Postoje dve vrste notifikacija a to su notifikacije za trader alate i notifkacije za čet. Notifikacije se mogu uključivati/isključivati kao i podešavati po volji na strani Podešavanja > Notifikacije.

Podešavanja

 • Podešavanje notifikacija
  Na strani Podešavanja > Notifikacije, postoje dve sekcije, jedna je Grafik Parovi a druga Ćaskanje. Klikom na sekciju Grafik Parovi pojavljuje se lista svih kripto parova koje ste uključili u sekciji Trader Alati u aplikaciji. Za svaki kripto par postoji 9 checkbox-ova, odnosno po jedan checkbox za svaki vremenski interval. To znači da možete uključiti i isključiti notifikacije za svaki vremenski interval posebno i tako za svaki par. Klikom na sekciju Ćaskanja otvara se lista sa dve opcije, prva je sa Zahtevi za ćaskanje, a druga Poruke. Čekiranjem tih polja uključujete/isključujete notifikacije za ranije pomenutu funkcionalnost ćaskanja.
 • Podešavanje nivoa subskripcije
  Na strani Podešavanja > Nivo nalazi se trenutno uključeni nivo subskripcije korisničkog naloga. U okviru njega nalazi se ime nivoa, povlastice koje taj nivo donosi kao i datum početka i datum isteka trajanja subskripcije. Ispod trenutno uključenog nivoa nalazi se lista svih nivoa koje korisnični nalog može imati. Svaki nivo sadrži ispisane povlastice koje taj nivo donosi kao i dva dugmeta, jedan za mesečnu a drugi za godišnju pretplatu, na čiji klik se nakon konfirmacije izvršava subskripcija za taj nivo na mesec ili godinu dana.
 • Podešavanje profila
  Na vrhu ove strane nalazi se korisničko ime i email. Ispod njih se nalaze dva dugmeta za sinhronizaciju vašeg TeslaCrypto naloga sa vašim nalozima na Discord-u i Facebook-u. Klik na na jedno od ova dva dugmeta otvara novi modal prozor u kojem se nalazi dugme za sinhronizaciju vašeg TeslaCrypto naloga sa izabranom platformom. Sve što treba da uradite je da popunite podatke i da se ulogujete u vaš Discord/Facebook profil i kliknete na dugme poveži. U sledećem delu ekrana nalazi se vaša profilna slika kao i dugme za promenu vaše profilne slike. Klik na dugme za promenu profile slike otvara vašu galeriju na računaru/telefonu gde možete izabrati vašu novu profilnu sliku. Takođe nalazi se opcija za promenu vaše lozinke. Da biste promenili vašu lozinku u prvom polju treba da unesete staru šifru, u sledećem polju vašu novu šifru, te u poslednjem polju ponovnu novu šifru. Da biste sačuvali promene kliknite na dugme “Snimi promene”. I na kraju u sekciji na dnu ekrana nalazi se broj referal poena kao i vaš referal link koju možete kopirati i podeliti nekome kako biste dobili referal poene.
 • Podešavanje računa
  Na ovom ekranu se nalaze informacije o verifikaciji vašeg naloga. Ukoliko vaš korisnički nalog još uvek nije verifikovan, na njemu će se nalaziti samo status vašeg naloga kao i dugme za pokretanje verifikacije naloga. Klik na to dugme otvara novi modal prozor, u kojem se nalazi vaša zemlja boravišta, nakon odabira zemlje klik na dugme Nastavi vas vodi na novi ekran gde se vrši verifikacija koja je opisana pod tačkom 3. U suprotnom, ako je vaš nalog verifikovan, na njemu će se prikazati, broj vašeg računa kod nas u aplikaciji, vaše dodate i korišćene wallet adrese, kao i lista formi za verifikaciju koje ste popunili pri verifikaciji. Klik na jednu od kartica formi, otvara novi modal prozor u kojem se nalaze podaci iz te forme, koje ste vi uneli.
 • Podešavanje upozorenja
  Na vrhu ekrana nalazi se kartica trenutno izabranog kripto para, u kojoj se prikazuje pun i skraćeni naziv kripto para kao i njegova trenutna cena. Ispod kartice se nalazi forma za kreiranje upozorenja. Prvo polje je padajući meni u kojem se bira vrsta upozorenja, odnosno upozorenje po ceni ili po promeni. Ako korisnik izabere upozorenje po ceni, pojavljuje se još jednom polje za unos cene kripto para na koju će upozorenje da se okine. U suprotnom ako korisnik izabere upozorenje po promeni, pojavljuju se tri polja, iznos promene, vrsta promene i smer promene. Nakon popunjavanja forme, korisnik na klik dugmeta Uključi Obaveštenje i nakon konfirmacije kreira novo upozorenje. Ispod forme za kreiranje nalazi se lista istorije svih vaših upozorenja. Lista se sastoji od kartica. Svaka kartica predstavlja jedno upozorenje, a od informacija sadrži, naziv kripto para, cenu kripto para u trenutnku kreiranja upozorenja, cenu/promenu tog upozorenja kao i njegov status. Aktivnna upozorenja takodje sadrže i dugme za isključenje upozorenja, na čiji klik se nakon konfirmacije otkazuje to upozorenje.